საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება
დღის ასტროტური 2024 წელი

მიღების საათები ყოველდღიურად:
 • მარტი, აპრილი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი: 11:00 სთ – 18:00 სთ.
 • მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი: 11:00 სთ – 19:00 სთ.
შენიშვნა: საექსკურსიო მომსახურეობა არ ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებულ უქმე (სადღესასწაულო) დღეებში

ჯგუფის შემადგენლობა: 5-25 დამთვალიერებელი
ხანგრძლივობა: 60-80 წთ.

საფასური:
 • ზრდასრულები - 10 ლარი;
 • სკოლის მოსწავლეები/სტუდენტები - 5 ლარი;
 • სკოლამდელი ასაკის ბავშვები/სოციალურად დაუცველი პირები - 0 ლარი;
 • მინიმალური საფასური - 50 ლარი.
ვიზიტის დაგეგმვა: თვითდინებით ან წინასწარი დაჯავშნით.

იხ. დღის ასტროტურის მიმოხილვა

სხვა პირობები
 • თუ დამთვალიერებელთა რაოდენობა ნაკლებია დადგენილ მინიმალურ რაოდენობაზე (5), დღის ასტროტურის ფიქსირებული მინიმალური საფასური შეადგენს 50 ლარს.
 • ობსერვატორია იტოვებს უფლებას უარი განაცხადოს საექსკურსიო მომსახურების გაწევაზე თუ: დამთვალიერებელი იმყოფება გამოხატულად არაფხიზელ მდგომარეობაში ან არღვევს საექსკურსიო სივრცეში დასაშვებ ეთიკურ ნორმებს.
საფასურის გადახდა

ასტროტურის საფასურის გადახდა შესაძლებელია:
 • სს საქართველოს ბანკისექსპრეს ფეისსწრაფი გადახდის აპარატით;
 • საკრედიტო ბარათით;
 • საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვით:
სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია - ს.კ 205387856; სახაზინო კოდი 709747499.

წინასწარი შეთანხმებით

ასტროტურის მომსახურების გაწევა შესაძლებელია წინასწარი შეთანხმებით. ასეთ შემთხვევაში, მსურველი უნდა დაუკავშირდეს საკონტაქტო პირს მითითებულ ტელეფონზე ან ელ-ფოსტაზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
 • 599 905 500 - ოთარ კვარაცხელია, მეცნიერების პოპულარიზების დეპარტამენტის უფროსი/მზისა და მზის სისტემის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი
 • 598 099 844 - გივი კაპანაძე, მზისა და მზის სისტემის განყოფილების ასისტენტ - მკვლევარი


ელ-ფოსტა: astrotour@abao.ge
Facebook: E. Kharadze Georgian National Astrophysical Observatory