საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო