საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

40 სმ ფართოველიანი ორმაგი ასტროგრაფი

ისტორია

1978 წ. დაიდგა ორმაგი ასტროგრაფი.

(მწარმოებელი: ცეისის ფირმა) ორი იდენტური რეფრაქტორი, თითოეულის:

(ა) ობიექტივის დიამეტრი: 40 სმ.

(ბ) ფოკუსური მანძილი: 300 სმ.

ეს ტელესკოპი მრავალი წლის განმავლობაში წარმატებით გამოიყენებოდა მზის სისტემის, ჩვენი გალაქტიკის სხვადასხვა ტიპის ვარსკვლავების და გარეგალაქტიკური ობიექტების ასტრომეტრიული სამუშაობისთვის.

მუშა მდგომარეობაშია;