საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

Ატმოსფერული კვლევის აღჭურვილობა

1. სრული ცის საკუთარი ნათების იმიჯერული სისტემა. ჰიდროქსილის ზოლების სრული ცის იმიჯერი (All sky hydroxyl bands imager); (შედგება ძირითადი კამერის Camera Xeva 1.7-320(XEN-000101). ასევე სამაგრი რგოლების, გამშვები კაბელის Xeva & XS და ლინზისაგან Fujinon FE185C086HA￾All-sky airglow imaging system (Consists with main Camera Xeva 1.7-320(XEN-000101), C-mount extention rings, Trigger cable Xeva & XS, Lens Fujinon FE185C086HA-1).

2. ღრუბლების სრული ცის იმიჯერი: https://interactiveastronomy.com/abastumani.html და ამინდის გრაფიკის სურათი

3. მაღალსიხშირული გლობალური პოზიციური სისტემის (GPS or GNSS) მიმღები; PolarRxS Pro (multi-constellation receiver dedicated to ionospheric monitoring and space weather applications, Multi-frequency GPS/GLO/GAL).

4. გერმანიის კოსმოსური ცენტრის (German Aerospace Centre -DLR) კუთვნილი სპექტრომეტრი: "GRIPS 5" პარამეტრები და სხვა დეტალები განთავსებულია ვებგვერდზე: https://ndmc.dlr.de/