საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

AZT-14. რეფლექტორი-პარაბოლური სარკით

ისტორია

1968 წ. დაიდგა AZT-14. რეფლექტორი - პარაბოლური სარკით. სისტემა - კასეგრენი.
(მწარმოებელი: ლენინგრადის ოპტიკო-მექანიკური გაერთიანება - სსრკ.)


(ა) ობიექტივის დიამეტრი - 48 სმ.

(ბ) ფოკუსური მანძილი: ნიუტონის - 216 სმ., ეკვივალენტური - 770 სმ.

  • ტელესკოპი მუშა მდგომარეობაშია - ძირითადად, დაკავებულია ცვალებად ვარსკვლავებზე ფოტომეტრიული დაკვირვებებით.