საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება
სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თეორიული ასტროფიზიკისა და კოსმოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
სამეცნიერო საბჭოს წევრი, მზისა და მზის სისტემის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ამავე განყოფილების ხელმძღვანელი
სამეცნიერო საბჭოს წევრი, მზისა და მზის სისტემის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
სამეცნიერო საბჭოს წევრი, თეორიული ასტროფიზიკისა და კოსმოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
სამეცნიერო საბჭოს წევრი, თეორიული ასტროფიზიკისა და კოსმოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ამავე განყოფილების ხელმძღვანელი
სამეცნიერო საბჭოს წევრი, გალაქტიკებისა და ვარსკვლავების განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ამავე განყოფილების ხელმძღვანელი
სამეცნიერო საბჭოს წევრი, გალაქტიკებისა და ვარსკვლავების განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
სამეცნიერო საბჭოს წევრი, მზისა და მზის სისტემის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
სამეცნიერო საბჭოს წევრი, გალაქტიკებისა და ვარსკვლავების განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი