საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

ORI -22 ფართოველიანი ტელესკოპი

ისტორია

2008 წ. დაიდგა ОРИ-22. ტელესკოპ რეფლექტორი, ავტომატური მართვით.

(ა) ობიექტივის დიამეტრი: 22 სმ.

(ბ) ფოკუსური მანძილი: 51,6 სმ.

გამოიყენება დედამიწის ახლო ასტეროიდებზე დაკვირვებისთვის.

მუშა მდგომარეობაშია;