საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

1. განყოფილებების ხელმძღვანელთა კონკურსის შესახებ
განყოფილების ხელმძღვანელების კონკურსი (19.04.2024 – 20.05.2024 წწ)
შრომითი პირობები (დანართი 1)
კონკურსში მონაწილეობის პირობები (დანართი 2)
არჩევის წესი (დანართი 3)
განცხადების ფორმა (დანართი 4)
განცხადების ფორმა (დანართი 5)
ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები (დანართი 6)


2. კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობებზე (12.02.2024-31.03.2024)
ვადები
სამეცნიერო თანამდებობები
შრომითი პირობები
კონკურსის წესი
კონკურსში მონაწილეობის პირობები
განცხადების ფორმა
ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები
მოსაზრებების წარდგენის ფორმა


3. კონკურსი-ინჟინერ-მშენებლის-პოზიციაზე-13.06.2023-წ.-20.06.2023-წ.


4. კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობებზე (04.11.2022-16.12.2022)
ვადები
სამეცნიერო თანამდებობები
შრომითი პირობები
კონკურსის წესი
კონკურსში მონაწილეობის პირობები
განცხადების ფორმა
ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები
მოსაზრებების წარდგენის ფორმა


5. განყოფილების ხელმძღვანელების კონკურსი (02.02.2022-10.03.2022 წწ)
შრომითი პირობები (დანართი 1)
კონკურსში მონაწილეობის პირობები (დანართი 2)
არჩევის წესი (დანართი 3)
განცხადების ფორმა (დანართი 4)
განცხადების ფორმა (დანართი 5)
ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები (დანართი 6)


6. 31.12.2020-05.01.2021 წწ. კონკურსი


7. განყოფილებების ხელმძღვანელების კონკურსი (15.11-21.12.2020)
შრომითი პირობები
ვადები
კონკურსში მონაწილეობის პირობები
არჩევის წესი
განცხადების ფორმა #1
განცხადების ფორმა #2 (თანამშრომლისთვის)
ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები


8. კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობებზე (01.07-08.12.2020)
სამეცნიერო თანამდებობები
შრომითი პირობები
ვადები
კონკურსში მონაწილეობის პირობები (კოდიფიცირებული)
კონკურსის წესი
განცხადების ფორმაავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები