საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

მენისკური ტელესკოპი

ისტორია

დაიდგა 1955 წ., მაქსუტოვის სისტემის მენისკური ტელესკოპი.
(მწარმოებელი: ლენინგრადის ოპტიკო-მექანიკური გაერთიანება - სსრკ). ფართოველიანი, სარკე-ლინზური სისტემა. შუქძალა - f/2.1

(ა) მენისკის დიამეტრი - 70 სმ., სარკის დიამეტრი - 98 სმ.,

(ბ) ფოკუსური მანძილი: მთავარი სარკის 210 სმ., ეკვივალენტური - 1050 სმ.

  • ფართოველიანი ტელესკოპი გამიზნულია ცაზე სხვადასხვა ობიექტის საძიებო და მასობრივი ფოტომეტრიული თუ სპექტროფოტომეტრიული სამუშაოებისთვის. იგი აღჭურვილია ობიექტივისწინა სხვადასხვა გარდატეხის მაჩვენებლიანი პრიზმებით (1, 2, 4, 8, გრადუსიანი) რაც, საჭიროების შემთხვევაში, იძლევა ვარსკვლავთა სპექტრული კლასიფიკაციისა და განსაკუთრებული კლასის ობიექტების გამოვლენის საშუალებას.

  • ტელესკოპი მუშა მდგომარეობაშია.