საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია

გამოცხადდა სამეცნიერო თანამდებობაზე კონკურსი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო