საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია

საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო