საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია

ცვლილება ობსერვატორიაში შესვლისა და გადაადგილების წესში

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო