საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

საქართველო, ადიგენის მუნიციპალიტეტი, დაბა აბასთუმანი, 0301

საქართველო, თბილისი.

+995 598 997501 - ბიძინა ჩარგეიშვილი, დირექტორის მოადგილე (თბილისი); +995 599 177707 - ვაჟა ყულიჯანიშვილი, მთავარი ასტრონომ - მენეჯერი (მთა ყანობილი)