საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

საქართველო, ადიგენის მუნიციპალიტეტი, დაბა აბასთუმანი, 0301

საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #47/57, მე-5 სართული

+995 598 997501 - ბიძინა ჩარგეიშვილი, დირექტორის მოადგილე (თბილისი); +995 599 177707 - ვაჟა ყულიჯანიშვილი, მთავარი ასტრონომ - მენეჯერი (მთა ყანობილი)