საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

ასტეროიდი - ინასარიძე

საერთაშორისო ასტრონომიული კავშირიდან მივიღეთ სასიხარულო ინფორმაცია - საერთაშორისო ასტრონომიული კავშირის მზის სისტემის მცირე სხეულთა ნომენკლატურის მუშა ჯგუფმა (IAU WGSBN) ასტეროიდს №32481 მიანიჭა საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის, ფოტომეტრული და ასტრომეტრული დაკვირვებების ექსპერტის, რაგული ინასარიძის სახელი.

რაგული ინასარიძე 1975 წლიდან ეწევა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში და ამავდროულად არის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.

რ. ინასარიძემ 2012 წელს ჩამოაყალიბა დედამიწასთან მოახლოებადი საშიში ასტეროიდების შემსწავლელი ჯგუფი, რომელიც კოლაბორაციის ჩარჩოებში აწარმოებს დაკვირვებებს. მას დიდი წვლილი მიუძღვის დედამიწასთან მოახლოებადი ასობითი ასტეროიდის ფიზიკური მახასიათებლების შესწავლასა და კვლევაში. ამავე დროს იგი არის ევროპის კოსმოსური სააგენტოს ჯგუფის (GAIA) და საერთაშორისო სამეცნიერო ოპტიკური ქსელის (ISONI) წევრი. ასევე, GRANDMA საერთაშორისო ასტრონომიული კოლაბორაციის ფარგლებში, აწარმოებს ოპტიკურ უბანში მაღალენერგიული გამა-ჩქაფების GRB (GAMMA-RAY BURSTS) და გრავიტაციული ტალღების დაკვირვებებს. 2012 წლიდან რ. ინასარიძის ავტორობით და თანაავტორობით საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებსა და ცირკულარებში 200 - მდე სტატიაა გამოქვეყნებული.

ობსერვატორია ულოცავს ბატონ რაგულს მისი წვლილისა და სახელის საერთაშორისო დონეზე დაფასებას და უსურვებს კიდევ მრავალ წარმატებას.

წყარო: https://www.wgsbn-iau.org/files/Bulletins/V003/WGSBNBull_V003_009.pdf