საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

დასრულდა სამეცნიერო თანამდებობებზე განცხადებების მიღება

დასრულდა სამეცნიერო თანამდებობებზე განცხადებების მიღება

მიმდინარე წლის 16-20 ნოემბერს განხორციელდა სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ვაკანტურ სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მსურველ პირთა განცხადებების მიღება.

საკონკურსოდ წარმოდგენილ იქნა სულ 56 განცხადება, შემდეგი განაწილებით:

გალაქტიკებისა და ვარსკვლავების განყოფილება:

ა) მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (1 ვაკანსია) - 1 განცხადება;

ბ) უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (4 ვაკანსია) - 4 განცხადება;

გ) მეცნიერი თანამშრომელი (5 ვაკანსია) - 13 განცხადება.

მზისა და მზის სისტემის განყოფილება

ა) უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (6 ვაკანსია) - 8 განცხადება;

ბ) მეცნიერი თანამშრომელი (7 ვაკანსია) - 19 განცხადება.

თეორიული ასტროფიზიკისა და კოსმოლოგიის განყოფილება

ა) მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (2 ვაკანსია) - 2 განცხადება;

ბ) უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (4 ვაკანსია) - 4 განცხადება;

გ) მეცნიერი თანამშრომელი (5 ვაკანსია) - 5 განცხადება.