საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 7 აპრილის ბრძანებით, სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნულია ბატონი რევაზ ჭანიშვილი.