საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

განსაკუთრებულ ღონისძიებათა გატარების შესახებ

განსაკუთრებულ ღონისძიებათა გატარების შესახებ

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, დადგინდა სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში საქმიანობისა და ობსერვატორიის ტერიტორიაზე შემოსვლისა და გადაადგილების განსაკუთრებული ღონისძიებები, რომლებიც იმოქმედებს მიმდინარე წლის 31 მაისის ჩათვლით. ღონისძიებები ვრცელდება ობსერვატორიის ყველა თანამშრომელსა და ვიზიტორზე. დეტალურად გაეცანით აქ.