საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

ინფორმაცია

ობსერვატორიის ადმინისტრაციის ინიციატივით ობსერვატორიის ტერიტორიაზე არსებული ხმელი და დაავადებული ხეების სანიტარული ჭრის შედეგად მიღებული მარაგი (დაახლოებით 70 მ3) გამოსაზამთრებლად გაუნაწილდა ობსერვატორიაში, მთა ყანობილზე მუდმივად მაცხოვრებელ თანამშრომლებს.
აღნიშნული საკითხის მოგვარებაში ჩართული იყო სხადასხვა სახელწიფო სტრუქტურებიც, რისთვისაც ობსერვატორიის დირექცია მადლობას უხდის მათ.