საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების ვადები

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების ვადები