საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია "მიმდინარე პრობლემები ასტრონომიასა და ასტროფიზიკაში"

საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია "მიმდინარე პრობლემები ასტრონომიასა და ასტროფიზიკაში"