საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

სამეცნიერო საბჭოს სხდომა N1

2020 წლის 13 აპრილს ჩატარდა სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის სამეცნიერო საბჭოს N1 სხდომა.

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარედ, ფარული კენჭისყრით, ერთხმად, 5 წლის ვადით არჩეულია აკადემიკოსი, ბატონი გიორგი ჩაგელიშვილი.