საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

სემინარი-გრავიტაციული ტალღებით დანახული ადრეული სამყარო

სემინარი-გრავიტაციული ტალღებით დანახული ადრეული სამყარო

15 ივნისს 18:00-ზე სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნულ ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში გაიმართება სემინარი თემაზე: გრავიტაციული ტალღებით დანახული ადრეული სამყარო”.

მოხსენებას წაიკითხავს პროფ. თინათინ კახნიაშვილი (სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; კარნეგი მელონის უნივერსიტეტი (აშშ))