საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

სემინარი - მზის ატმოსფეროს ფიზიკა - კოსმოსური კვლევების ერთერთი მთავარი გასაღები

სემინარი - მზის ატმოსფეროს ფიზიკა - კოსმოსური კვლევების ერთერთი მთავარი გასაღები

2022 წლის 20 სექტემბერს სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნულ ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში გაიმართა რიგით მე-11 სემინარი თემაზე: “მზის ატმოსფეროს ფიზიკა - კოსმოსური კვლევების ერთერთი მთავარი გასაღები”.

მოხსენებას წაიკითხა ობსერვატორიის და აბერისტუითის უნივერსიტეტის მკვლევარ/ლექტორმა დათო ქურიძემ.