საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

სემინარი-პირველადი მაგნიტური ველები: ევოლუცია და დაკვირვებითი ანაბეჭდები

სემინარი-პირველადი მაგნიტური ველები: ევოლუცია და დაკვირვებითი ანაბეჭდები

22 ივნისს,18:00-ზე სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნულ ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში ზუმით გაიმართება სემინარი თემაზე: "პირველადი მაგნიტური ველები: ევოლუცია და დაკვირვებითი ანაბეჭდები”.

მოხსენებას წაიკითხავს დოქტორანტი სალომე მჭედლიძე (სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გოტინგენის უნივერსიტეტი).