საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

ცვლილებები კონკურსში მონაწილეობის პირობებში

ცვლილებები კონკურსში მონაწილეობის პირობებში

კონკურსის ღიაობისა და მასში მონაწილეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, 2020 წლის 9 ოქტომბერს სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორის N03-01/16 ბრძანებით შეტანილ იქნა ცვლილება ობსერვატორიის სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობისათვის მთავარი და უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის, ასევე, მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობების დასაკავებლად განსაზღვრულ პირობებში. დეტალურად იხილეთ აქ