საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

2020 წლის 2 აპრილის N03-01/04 ბრძანების ბათილად ცნობის შესახებ