საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

ახალ თანამდებობებზე შერჩეულ კანდიდატთა სია

ახალ თანამდებობებზე შერჩეულ კანდიდატთა სია

2021 წლის 5 იანვარს სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნულ ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში დასრულდა განცხადებების მიღება შეთავაზებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე.

შერჩეული კანდიდატები არიან:

ალაქტიკების და ვარსკვლავების განყოფილება:

 1. ასისტენტ-მკვლევარი:
  ს. ბერაძე
  ს. კურტანიძე
 2. ლაბორანტი:
  თ. წინამძღვრიშვილი
  თ. ურუშაძე

მზისა და მზის სისტემის განყოფილება:

 1. ასისტენტ-მკვლევარი:
  ზ. ვაშალომიძე
  მ. თოდუა
  მ. ალბექიონი
 2. ლაბორანტი:
  ა. გრიგორიან
  გ. ინასარიძე
  რ. აფრიამაშვილი

თეორიული ასტროფიზიკის და კოსმოლოგიის განყოფილება:

 1. სისტენტ-მკვლევარი:
  გ. დუმბაძე
  ს. მჭედლიძე

სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი:

 1. მონაცემთა დამუშავების სპეციალისტი:
  მ. ვარდოსანიძე
  გ. ჯავახიშვილი

  ე. ჯანიაშვილი
  ნ. ოღრაპიშვილი
  ქ. ჩარგეიშვილი
  თ. პაატაშვილი
  ​​​​​​​
 2. ასისტენტ-დამკვირვებელი:
  გ. კაპანაძე
  დ. ხუციშვილი
  ვ. აივაზიანი
  ი. მღებრიშვილი
  რ. ივანიძე