საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

დასრულდა კონკურსი განყოფილების ხელმძღვანელების თანამდებობებზე

დასრულდა კონკურსი განყოფილების ხელმძღვანელების თანამდებობებზე

სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის (შემდეგში -„ობსერვატორია“) სამეცნიერო საბჭომ შესაბამის თანამდებობებზე დასამტკიცებლად ობსერვატორიის დირექტორს წარუდგინა გამარჯვებული კანდიდატები.

თავის მხრივ ობსერვატორიის დირექტორი გამარჯვებული კანდიდატების პირადი განცხადებების საფუძველზე, იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამის თანამდებობაზე მათი დამტკიცების შესახებ.

გამარჯვებულ კანდიდატებს გთხოვთ, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 29 მაისისა, ელექტრონულად, ელ-ფოსტაზე - info@abao.ge მოგვაწოდოთ პირადი განცხადებები.