საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

გრავიტაციული ტალღებით დანახული ადრეული სამყაროს შესახებ სემინარი

გრავიტაციული ტალღებით დანახული ადრეული სამყაროს შესახებ სემინარი

დღეს, 15 ივნისს სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის თბილისის ოფისში ჩატარდა სემინარი "გრავიტაციული ტალღებით დანახული ადრეული სამყაროს" შესახებ.

მოხსენება წაიკითხა პროფ. თინათინ კახნიაშვილმა (სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; კარნეგი მელონის უნივერსიტეტი (აშშ))

სემინარს ესწრებოდნენ თანამშრომლები როგორც ონლაინ, ასევე ოფისში.