საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

კონკურსის N03-01/01 ბრძანების ბათილად ცნობის შესახებ