საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

მე-6 სემინარი

27 ნოემბერს სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნულ ასტროფიზიკური ობსერვატორიის თბილისის ოფისში 16:00-ზე გაიმართება სემინარი თემაზე „ასტრონომიის და ასტროფიზიკის როლი და ადგილი განათლების ახალ, ფორმირების პროცესში მყოფ პარადიგმაში”.

მომხსენებელი გახლავთ ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი ლევი გეონჯიანი.


ანოტაცია:
მომხსენებელი იხილავს ციფრული ტრანსფორმაციის შედეგად განათლებაში წარმოჩენილი კრიზისის გადაჭრის მოდელს. ამისთვის ფსიქოლოგიის გარდა მოიხმობს ეთოლოგიას (ბიოლოგიური ევოლუციით შექმნილი სოციალური ქცევის მოდელების კვლევა), რომელიც მიიჩნევს, რომ განათლება ევოლუციის ფორმაა და მისი პრობლემების გადაწყვეტის გარეშე, ადამიანს მორიგი „გაველურების პერიოდი“ ელოდება.


მომხსენებელი სთავაზობს ასტრონომ-ასტროფიზიკოსებსა და ფსიქოლოგებს STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) მიდგომის ასპარეზზე გაერთიანებას დიმიტრი უზნაძის თეორიაზე დაყრდნობით და ახალი განათლების საპილოტე პროექტზე მოდელზე მუშაობის დაწყებას სკოლის მასწავლებლებთან.


მოხსენების პუბლიკაციები:
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021CoBAO..68..515G/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022CoBAO..69..187G/abstract