საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები