საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

საკონკურსო კომისიის სხდომის (შემაჯამებელი) ოქმი