საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

სემინარი - იონოსფერული სპორადული E (Es) ფენის ფორმირების თეორია - კონვერგენციული არამდგრადობა

სემინარი - იონოსფერული სპორადული E (Es) ფენის ფორმირების თეორია - კონვერგენციული არამდგრადობა

2022 წლის 04 ოქტომბერს სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკურ ობსერვატორიის თბილისის ფილიალში ჩატარდა რიგით მე-12 სემინარი თემაზე: "იონოსფერული სპორადული E (Es) ფენის ფორმირების თეორია - კონვერგენციული არამდგრადობა”.

მოხსენებას წაიკითხა, სსიპ-საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის უფროსმა მეცნიერ თანამშრომელმა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის- ასოცირებულმა პროფესორმა გოდერძი დიდებულიძემ.