საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

სემინარი - "მზის ატმოსფეროს ფიზიკა - კოსმოსური კვლევების ერთ-ერთი მთავარი გასაღები"

სემინარი - "მზის ატმოსფეროს ფიზიკა - კოსმოსური კვლევების ერთ-ერთი მთავარი გასაღები"

2022 წლის 5 სექტემბერს ჩატარდა სემინარი თემაზე - "მზის ატმოსფეროს ფიზიკა - კოსმოსური კვლევების ერთ-ერთი მთავარი გასაღები".

მოხსენებაში საუბარი იყო მზის ატმოსფეროს ფიზიკასა და მის უნიკალურ ადგილზე ასტროფიზიკაში. ასევე, გამოსხივების გადატანის თეორიასა და სპექტრების ფორმირებაზე, თანამედროვე დაკვირვებებზე და მზის ატმოსფეროს თეორიულ მოდელებზე.

მოხსენებას წაიკითხა ობსერვატორიის და აბერისტუითის უნივერსიტეტის მკვლევარ/ლექტორმა დათო ქურიძემ.