საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

UNESCO-ს კონკურსი

UNESCO-მ ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის პროგრამა „ადამიანი და ბიოსფერო“-ს ფარგლებში გამოაცხადა კონკურსი.

საკონკურსო განაცხადი აქცენტს უნდა აკეთებდეს ბიოსფერული რეზერვატების წყლის, კუნძულისა თუ სანაპირო ზოლის კვლევის საკითხებზე. კანდიდატმა თავად უნდა მიაწოდოს სააპლიკაციო ფორმა მ.წ. 31 მარტამდე მისამართებზე mab.awards@unesco.org და m.prchalova@unesco.org.

მნიშვნელოვანია, რომ აპლიკაციას ჰქონდეს „ადამიანი და ბიოსფეროს“ ეროვნული კომიტეტის მხარდაჭერა. კომიტეტს აქვს მაქსიმუმ 2 განაცხადის მხარდაჭერის უფლება.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში:

1. Criteria and conditions for the selection of Award winners

2. Application Form_MAB YSA – 2023 - EN

3. 691_FINAL MAB YSA Application 2023 - EN