საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება
14 აპრილი 2020

სამეცნიერო საბჭოს სხდომა N1

სრულად ნახვა
14 აპრილი 2020

დირექტორის შესარჩევი კონკურსისა და არჩევნების გამოცხადება

სრულად ნახვა
14 აპრილი 2020

დირექტორის შესაჩევი კონკურსი

სრულად ნახვა
10 აპრილი 2020

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლების დანიშვნა

სრულად ნახვა
8 აპრილი 2020

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

სრულად ნახვა
8 აპრილი 2020

2020 წლის 2 აპრილის N03-01/04 ბრძანების ბათილად ცნობის შესახებ

სრულად ნახვა
2 აპრილი 2020

კონკურსის N03-01/01 ბრძანების ბათილად ცნობის შესახებ

სრულად ნახვა
25 მარტი 2020

საკონკურსო კომისიის სხდომის (შემაჯამებელი) ოქმი

სრულად ნახვა
21 მარტი 2020

მოსაზრებების წარდგენა

სრულად ნახვა
20 მარტი 2020

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

სრულად ნახვა
4 მარტი 2020

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების ვადები

სრულად ნახვა
24 თებერვალი 2020

საერთაშორისო კოლაბორაციის სამუშაო ჯგუფის სემინარი

სრულად ნახვა